Abychom haváriím předcházeli, potřebujeme lepší zákony

Nejde jen o to najít viníka otrávené Bečvy. Chceme zabránit dalším haváriím - Bečva jich za poslední týdny zažila hned několik. Potřebujeme lepší pravidla pro nakládání s chemikáliemi, lepší kontrolu stavu řek a také lepší zákony na to, abychom havárie mohli spravedlivě potrestat. Viníci musí mít jasno, že všechno co poškodili, budou muset zaplatit.

Vyčíslit hodnotu přírody v penězích je samozřejmě složité. Pokud to ale neuděláme, bude mít příroda pro ty, co ji znečišťují, hodnotu nulovou. A podle toho se k ní budou i nadále chovat.

Petice dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, adresovaná ministru životního prostředí Mgr. Richardu Brabcovi

My níže podepsaní jsme znepokojení tím, jak jednoduše je možné v Česku otrávit desítky kilometrů řeky, jak dlouho se hledá viník. Znepokojeni jsme také závažnými nedostatky kontroly nakládání s nebezpečnými látkami a nedostatky kontroly stavu našich řek.

Za velmi problematické vidíme také to, že případný viník takové katastrofy nemůže být přinucen nahradit jím způsobenou ekologickou újmu, protože pro to česká legislativa nemá příslušný předpis.

Ve jménu spravedlnosti pro řeku Bečvu s celým navázaným ekosystémem, lidmi žijícími v jejím okolí a všemi dalšími částmi naší přírody, které trpí nakládáním s nebezpečnými látkami, žádáme touto peticí o následující:

1) Zvýšení kontroly a regulace nakládání s nebezpečnými látkami

Firmy, které s nebezpečnými látkami nakládají, musí podléhat větší kontrole, musí evidovat a veřejnosti poskytovat informace o oběhu a využívání nebezpečných látek a musí lépe a podrobněji evidovat vypouštění nebezpečných látek do prostředí. Požadujeme také zavedení dlouhodobého kontinuálního měření kvality řek u provozů, které nakládají s nebezpečnými látkami.

2) Zlepšení krizového řízení v případě havárií

Rybáři a další dobrovolníci, kteří vypomáhali lovit mrtvé ryby z otrávené Bečvy, nebyli včas informováni o tom, jaké chemikálie ve vodě jsou a jaké nebezpečí jim hrozí. Jedovaté látky tak mohly ohrozit i jejich zdraví. Potřebujeme zlepšit kompetence krizového řízení u průmysových havárií, zrychlit testy obsahu škodlivých látek a informovanost obyvatelstva. V ideálním případě by k haváriím nemělo docházet, ale pokud už k nim dojde, je rychlá a otevřená informovanost občanů naprosto zásadní.

3) Úpravu zákonů tak, aby bylo možné po pachateli vymáhat ekologickou újmu

Škody na hodnotě biotopů řeky Bečvy při její otravě byly nedozírné a odhadují se na desítky milionů korun. Český právní řád předpokládá v § 27 zákona 17/1992 Sb. o životním prostředí, že pachateli může být uložena povinnost nahradit ekologickou újmu v penězích, pokud není možná jiná náhrada. Příslušný předpis, který by určil způsob výpočtu náhrady, však dodnes nevznikl. Vyzýváme k tomu, aby takový předpis byl urychleně zpracován a přijat.

Ve Vsetíně dne 23.11.2020

Za petiční výbor:

  • Michal Berg, spolupředseda Strany zelených a zastupitel města Vsetína
  • Karolina Žákovská, odborná asistentka na katedře práva životního prostředí, Právnická fakulta UK v Praze.
  • Petr Orel, ekolog a senátor za Stranu zelených
Je mi více než 15 let a souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely informování o petici.

Souhlas je možné kdykoli odvolat na soukromi@zeleni.cz. Vaše osobní údaje jsou zpracovány podle zásad zpracování osobních údajů Strany zelených.

Autoři petice

Michal Berg žije na Valašsku a tématu otrávené Bečvy se věnuje od prvního dne. Právnička Karolina Žákovská upozorňuje na nedostatky v zákonech týkajících se životního prostředí. Petr Orel je senátor, který má s ekologií v regionu velké zkušenosti.

Michal Berg

Michal Berg

spolupředseda Zelených, zastupitel města Vsetína

Karolína Žákovská

Karolina Žákovská

odborná asistentka na právnické fakultě

Petr Orel

Petr Orel

senátor, vedoucí Záchranné stanice v Bartošovicích

krajina

Jak vypadá spravedlnost pro Bečvu?

1Zlepšená evidence a kontrola chemických látek

Požadujeme nepřetržité měření kvality vody v místě hrozícího znečištění a povinnost firem zveřejňovat, s jakými chemikáliemi nakládají.

Zatímco kvalita vzduchu se měří pravidelně a automaticky, informace o kvalitě vod máme jen z občasných měřeních. V některých zemích přitom na místech, odkud hrozí znečištění, probíhá automatické nepřetržité měření kvality vody. Lidé tak mají okamžitě informace o jakémkoli problému.

Jak upozorňuje Arnika, problémem je také to, že nemáme dostatečnou kontrolu nad tím, jak firmy s některými chemikáliemi nakládají a co vypouštějí do svého okolí. To se musí změnit.

Požadujeme lepší krizové řízení a lepší informovanost občanů v případě havárií.

Když dojde k havárii, je potřeba okamžitě informovat všechny občany. To nejen u otrávené Bečvy selhalo. Rybáři měli podrážděnou kůži, vykašlávali hleny a pokud by někdo do otrávené vody spadl a napil se, byl by v ohrožení života.

Když není jasné, kdo má za jakou část krizového řízení zodpovědnost, může dojít nejen k otravě přírody, ale i k ohrožení zdraví a života lidí. To je nepřijatelné.

Požadujeme zákony, které adekvátně potrestají viníka a donutí ho zaplatit obnovu ekosystémů.

Nechceme zavírat viníky na dlouhé roky do vězení. Chceme aby ten, kdo část přírody zničí, ji byl nucen nahradit. V mnoha zemích mají zákony, které tzv. ekologickou újmu, tedy hodnotu zničených rostlin, živočichů nebo celých ekosystémů, dokážou vyčíslit. A následně vymáhat.

Není pochyb o tom, že každý škodlivý zásah do přírody její hodnotu snižuje pro nás i další generace. Potřebujeme upravit zákony tak, aby se nikomu nevyplatilo lehkovážné nebo přímo škodlivé chování, které přírodu ohrožuje.

-->